LG v magazinu OK jazyk CZ s English

9. ledna 2009 v 21:23 |  ???Různééé???

Kdo je Lady GaGa?

photo_caption

Lady GaGa is up for a best dance recording Grammy for her tune Just Dance . Lady GaGa je až za nejlepší taneční nahrávku Grammy pro ni naladit Jen Dance. Thanks to Perez Hilton 's praise and a top slot on the Billboard charts, her buzz is inescapable. Díky Perez Hilton 's chválou a top slot na Billboard Charts, její kazitel je nevyhnutelný.

I couldn't wait to find out what the hype is all about when I caught up with the Muppet-looking blonde, 22, who was born Stefani Joanne Germanotta . Nemohl jsem se dočkat, až zjistíte, co všechno je trik, kdy jsem se s Muppet hledáte-blond, 22, který se narodil Stefani Joanne Germanotta.

"It's not a persona," she tells me. "Není to persona," ona mi řekla. "It's me -- in all my origami glory. "To jsem já - ve všech mých origami slávy. That's sort of the whole idea. To je jakási celý nápad. I'ma performance artist. I'ma výkon umělce. I've been doing performance art in New York since I was 19 years old. Byl jsem dělat performance v New Yorku, protože jsem byl 19 let. I make the fashion, I write all the music, all the visuals that you'll see in the show tonight - I designed. Dělám módní, píšu všechny hudební všechny vizualizací, které uvidíte v show dneska - jsem navrhl. The way that we use the LED with the performance in the clothing is something we put together." Mimochodem, že bychom použít LED s výkonem v oděvním je něco dáme dohromady. "

She continues, "I dress like this all the time. Pokračuje: "I oblečení takhle pořád. It's not a look. Není to podívat. I live and breathe it, and if they took my origami away, I would be kicking and screaming to my coffin." Žiji a dýchat, a pokud se mé origami pryč, já budu kopat a křičet, aby moje rakev. "

How did she make it big? Jak to, že je velký?

"Being an artist means being private in public," GaGa says. "Být umělcem znamená být soukromé na veřejnosti," říká
GaGa "The first thing you've gotta do is play every venue in sight. "První věc, kterou si musíš udělat, je hrát každý místo v nedohlednu. Whether there's five people in the audience or 5,000, you always want to put your art in the room. Ať už je tu pět lidí v publiku, nebo 5000, vždy chci, aby vaše umění v místnosti. It's not until you really humiliate yourself and fall on the floor that you really figure out who you are and the kind of records you want to make. Není to, dokud si opravdu ponížit se a spadnout na zem, abyste zjistili, kdo vlastně jste a jaké záznamů, které chcete provést. It took me eight years of pining and pining and sweating and believing and scraping at the marrow in my bones for the right sound until I finally found it. Trvalo mi osm let chřadnutí a chřadnutí a pocení a podezření a seškrabáním na dřeň v mé kosti na pravé zvuk až jsem nakonec našel. I wrote Just Dance, and it finally happened. Jen jsem napsal Dance, a to konečně stalo. It's like giving birth. Bylo to jako porodu. It's immaculate conception." Je to Neposkvrněné početí. "

Any pitfalls of fame? Jakékoliv nástrahám slávy?

"Sometimes getting out of limos, we're not so ladlylike," she admits. "Někdy se dostat z Limos, my nejsme tak ladlylike," ona přiznává. "I would have to say it happened really recently with my leotard bottoms and my patent leather skirt." "Chtěl jsem říct, že se to stalo opravdu nedávno se můj cvičební trikot dna a my patent kožené sukni."

Zdroj : www.okmagazine.com
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kathy kathy | Web | 9. ledna 2009 v 21:37 | Reagovat

hey sice ji fakt neznám ale když posluchám ty pisnička je fakt skwělá ♥

2 kathy kathy | Web | 9. ledna 2009 v 21:38 | Reagovat

nemáš nahodu nějaké jeji psinčiky v komplu třeba to just dance

3 kathy kathy | Web | 9. ledna 2009 v 21:56 | Reagovat

a nemáš icQ  meo je 387184326

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Lady GaGa ft.new kids on the block